Contoh Pacelathon Karo Ibu

Contoh Pacelathon Karo Ibu. Nanging usaha kula menika mboten langsung lancar ian maju kados samenika. Kathah pepalang ingkang kula adhepi.

Apa iku pacelathon? Pacelathon tegese Diangpedia
Apa iku pacelathon? Pacelathon tegese Diangpedia from diangpedia.blogspot.com

Pacelathon bahasa jawa ibu lan anak 1 ibu : • nalika nyuwun pamit mangkat sekolah marang bapak lan ibu. Ngadeg jejeg, tangan ngapurancang, ulat sumeh, nuli matur marang bapak ibu guru,

Bitly Aph Pacelathon Unggah Ungguh Basa Jawa Ibu Lan Anak Dialog Bahasa Jawa Ibu Dan Anak Krama Alus Mau Tau Video Ini Bisa Digunakan Untuk Pembelajaran Percakapan Bahasa Jawa Di Mana Kompetensi Berbicara Tidak Optimal Jika Hanya Diberikan Materi Namun Video Ini Berisi Materi Pelajaran Bahasa Jawa Bab Pacelathon Dan Unggah Ungguh Basa.

Dening ngoko lan krama uga kaperang dadi loro yaiku lugu lan alus. Ing ngisor iki tuladhane utawa contoh pacelathon ibu lan anak. Kumpulan cerkak bahasa jawa terbaru

Ngadeg Jejeg, Tangan Ngapurancang, Ulat Sumeh, Nuli Matur Marang Bapak Ibu Guru,

Ibu mangan, bapak maca koran, simbah lara untu, pak toni numpak sepur dan bu ratna nggawa tas… Nanging usaha kula menika mboten langsung lancar ian maju kados samenika. Amarga sampah ing sawijining dina, joko ngampiri kadir menyang griyane.

Mboten Keraos Kula Lan Rencang Sebrayat Sampun Ngelampahi Ngangsu Kawruh Wonten Ing Pawiyatan Mriki.

Ibu nakoni tata kanggo apa kok nggawa sapu. Anak lelungan kudu pamitan karo wong tuwa, supaya yen ana apa to apa wong tuwa bisa nglarah lakune anak. Energi listrik 27 desember 2014 dalam pacelathon ora bersyukur 28 desember 2014 dalam cerkak filed under pacelathon | tinggalkan komentar about sinaubahasajawa budayakan kebudayaan kita view all posts by sinaubahasajawa » navigasi pos previous post next post tinggalkan balasan

Yen Ora, Mengko Rak Aku Sida Didukani Pak Guru.

Kaya ratri arep lunga menyang omahe rani luwih dhisik matur nyuwun idin marang bapa lan ibune. Pacelathon bahasa jawa tema sekolahan. “iyo ayo!” sakwise teka, joko lan kadir langsung lenggah nek ngisore wit pelem karo mancing iwak.

Sesama Masyarakat Biasa Atau Anak Dengan Temannya Contoh:

• nalika nyuwun pamit mangkat sekolah marang bapak lan ibu. Pacelathon tegese interaksi antara wong karo wong utawa percakapan antar wong loro utawa luwih. Pethikan carita ing nduwur kasebut nuduhake perangan.